Ooit, in 1953, toen het verenigingsleven nog bloeide in dorpen als Uden, werd de damvereniging ODI (Ontspanning Door Inspanning) opgericht. Feitelijk was dit de voorloper van DOG. Sommige van onze leden hebben de ODI-tijd nog meegemaakt. Het dammen bloeide in de jaren ’50 en ’60. In die periode kende de club bijna 50 leden. Om jaloers op te worden!

In de loop van de jaren ’60 hield ODI op te bestaan. In 1976 namen enkele Udenaren het initiatief om opnieuw een damclub op te richten: DOG (Damvereniging Ons Genoegen). Op 26 augustus 2016 bestond DOG 40 jaar!

Er dammen seniorenleden bij DOG en zijn er volop plannen en initiatieven om de jeugd weer bij het dammen te betrekken. Als gevolg daarvan zijn er nu ook actieve jeugdleden in de leeftijdscategorie 7 – 16 jaar, die veel plezier aan het spelletje beleven.

De senioren van DOG dammen op donderdagavond vanaf 20.00 uur in wijkcentrum De Balans. Jaarlijks wordt een onderlinge competitie om het clubkampioenschap gespeeld. Daarnaast komt DOG met twee teams (viertallen) uit in de provinciale bondscompetitie. Ook wordt jaarlijks het sneldamkampioenschap gespeeld. DOG is aangesloten bij de KNDB (Koninklijke Nederlandse Dambond) en de PNDB (Provinciale Noord-Brabantse Dambond).

De jeugd traint op donderdagavond van 19.00 – 20.00 uur in wijkcentrum De Balans. Ook de jeugd speelt jaarlijks een onderlinge competitie om het (jeugd)clubkampioenschap. Daarnaast wordt geoefend voor damdiploma’s, deelgenomen aan jeugdtoernooien en worden allerlei leuke activiteiten georganiseerd.

Dat de sfeer gemoedelijk en plezierig is, blijkt wel uit het feit dat zowel bij de jeugd als bij de senioren vrijwel iedereen wekelijks aanwezig is. Het damavondje, dat laten de Udense dammers zich niet ontnemen!

CLUBBLAD

Zeer regelmatig komt er een digitaal clubblad uit.

BESTUUR

Ons bestuur bestaat uit:

Voorzitter:

Joop Achterstraat T: 06 526 90 778 E. info@dog-uden.nl

Secretaris:

Henk van der Heijden T. 0412 648 417 E. hheijden@gmail.com

Penningmeester:

Jozef Donkers T. 0413 253 493 E. JozefDonkers@gmail.com

Wedstrijdsecretaris:

Johan Rijnen T. 0413 265 511 E. johanrijnen@hotmail.com

Materialen:

Ad Peerenboom T. 06 534 74202 E. ad.peerenboom@kpnmail.nl

Redactie clubblad:

Henk van der Heijden T. 0412 648 417 E. hheijden@gmail.com

 
JEUGDLEIDERS

Onze jeugdleiders zijn Jozef Donkers en Joop Achterstraat, gegevens: zie hierboven.

LOCATIES

Seniorenleden elke donderdagavond vanaf 20.00 uur:

Wijkcentrum De Balans Beatrixhof 470 5401 CT Uden Klik hier voor de locatie.


Jeugdleden elke donderdagavond van 19.00 – 20.00 uur:

Wijkcentrum De Balans Beatrixhof 470 5401 CT Uden Klik hier voor de locatie.