DE CLUB

 

Ooit, in 1953, toen het verenigingsleven nog bloeide in dorpen als Uden, werd de damvereniging ODI (Ontspanning Door Inspanning) opgericht. Feitelijk was dit de voorloper van DOG. Sommige van onze leden hebben de ODI-tijd nog meegemaakt. Het dammen bloeide in de jaren ’50 en ’60. In die periode kende de club bijna 50 leden. Om jaloers op te worden!

In de loop van de jaren ’60 hield ODI op te bestaan. In 1976 namen enkele Udenaren het initiatief om opnieuw een damclub op te richten: DOG (Damvereniging Ons Genoegen). Op 26 augustus 2011 bestond DOG 35 jaar!

Er dammen seniorenleden bij DOG en zijn er volop plannen en initiatieven om de jeugd weer bij het dammen te betrekken. Als gevolg daarvan zijn er nu ook actieve jeugdleden in de leeftijdscategorie 7 – 12 jaar, die veel plezier aan het spelletje beleven.

De senioren van DOG dammen op donderdagavond vanaf 20.00 uur in Denksportcentrum De Balans. Jaarlijks wordt een onderlinge competitie om het clubkampioenschap gespeeld. Daarnaast komt DOG met twee teams (viertallen) uit in de provinciale bondscompetitie. Ook wordt jaarlijks het sneldamkampioenschap gespeeld. DOG is aangesloten bij de KNDB (Koninklijke Nederlandse Dambond) en de PNDB (Provinciale Noord-Brabantse Dambond).

De jeugd traint in twee groepen. Op woensdagavond van 18.45 – 19.45 uur in Wijkcentrum Kom In en op donderdagavond van 19.00 – 20.15 uur in Denksportcentrum De Balans. Ook de jeugd speelt jaarlijks een onderlinge competitie om het (jeugd)clubkampioenschap. Daarnaast wordt geoefend voor damdiploma’s, deelgenomen aan jeugdtoernooien en worden allerlei leuke activiteiten georganiseerd.

Dat de sfeer gemoedelijk en plezierig is, blijkt wel uit het feit dat zowel bij de jeugd als bij de senioren vrijwel iedereen wekelijks aanwezig is. Het damavondje, dat laten de Udense dammers zich niet ontnemen!

 

CLUBBLAD

Jaarlijks komen er 3 à 4 clubbladen uit. Klik hier om ze te downloaden.

 

BESTUUR

Ons bestuur bestaat uit:

Voorzitter:
Joop Achterstraat
06 526 90 778
info@dog-uden.nl
Secretaris: Henk van der Heijden
0412 648 417
hheijden@gmail.com
Penningmeester:
Arno Bloks 06 104 000 71 abloks@kpnmail.nl
Wedstrijdleiding: Johan Rijnen 0413 265 511
johanrijnen@hotmail.com
Jeugdzaken: Jozef Donkers 0413 253 493 jeugd@dog-uden.nl
Materialen: Ad Peerenboom

06 534 74202

ad.peerenboom@kpnmail.nl
Redactie clubblad: Arno Bloks 06 104 000 71
abloks@kpnmail.nl
Druk clubblad: Uitgeverij De Twee Zwanen
0413 259 050 detweezwanen.nl

 

JEUGDLEIDERS

Onze jeugdleiders zijn Jozef  Donkers, Ad Peerenboom en Joop Achterstraat (contactgegevens: zie bij bestuur)

 

LOCATIES

Seniorenleden elke donderdagavond vanaf 20.00 uur:

Denksportcentrum De Balans
Beatrixhof 470
5401 CT Uden

Klik hier voor de locatie.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeugdleden groep A elke woensdagavond van 18.45 – 19.45 uur:

Wijkcentrum Kom In
Germenzeel 800
5403 XD Uden

Klik hier voor de locatie:

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeugdleden groep B elke donderdagavond van 19.00 – 20.15 uur:

Denksportcentrum De Balans
Beatrixhof 470
5401 CT Uden

Klik hier voor de locatie.